Kęskiewicz Magdalena- wykladowca Krakowskich Szkol Artystycznych

mgr Magdalena Kęskiewicz

Absolwentka Dziennikarstwa na UJ. Pracuje jako stylistka przy sesjach zdjęciowych do magazynów modowych. Wykłada w KSA zagadnienia związków mody i sztuki.