O PROJEKCIE

Wirtualne ścieżki kultury

“Wirtualne ścieżki kultury” to kilkanaście warsztatów online dla młodzieży i dorosłych, poprzedzonych wykładami lub multimedialnymi wystawami, kończących się prezentacją prac uczestników i podsumowującą dyskusją.

baner Wirtualne Sciezki Kultury

Tematyka obejmuje realizację zadań aktorskich, projektowych, plastycznych, fotograficznych i z zakresu udziału nowych mediów internetowych w promocji kultury.
Wykorzystamy narzędzie do spotkań online- ZOOM.US, z którego korzystamy od 14 marca w Krakowskich Szkołach Artystycznych (KSA).

W każdym warsztacie weźmie udział ok 20 osób, aby były możliwe korekty prac, na co pozwala wybrane narzędzie.

Wykłady i wystawy dzięki możliwościom narzędzia ZOOM.US będą mogły być udostępniane większej ilości osób w danej chwili, a ich zapis umieszczony będzie na dedykowanej stronie internetowej przystosowanej dla osób niedowidzących i niedosłyszących oraz na
profilach internetowych i na blogu KSA. Zapis będzie dostępny nieodpłatnie co najmniej przez rok.

Celem projektu jest propagowanie postawy opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z nowych mediów oraz z zasobów informacyjnych w procesie edukacji kulturalnej poprzez umożliwienie jak najszerszemu gronu odbiorców – młodzieży i dorosłym bezpłatnego, czynnego uczestnictwa w wykładach i warsztatach upowszechniających dorobek kultury, jak również zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym za pośrednictwem internetu. Celem jest również upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz stwarzanie warunków do kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym.

Uruchomienie opisywanego tu projektu ma również na celu podniesienie kompetencji edukatorów w zakresie pełnego wykorzystania możliwości narzędzi internetowych oraz wdrożenie uczestników warsztatów do kreatywnych działań z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Docelowo projekt przygotuje uczestników do czynnego udziału w edukacji online, co staje się niezwykle cenną umiejętnością w obecnej rzeczywistości. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie energii internetowej grupy, która inspiruje do podejmowania kreatywnych wyzwań wprowadzając elementy zdrowej konkurencji.

Warsztaty (trwające 2h 15 min.) są poprzedzone wprowadzającymi wykładami (45 min.) lub wystawami online mającymi przybliżyć różne dziedziny kultury, sylwetki wybitnych polskich twórców, a także tendencje w sposobie myślenia młodych artystów.

Przewidywane rezultaty to:

 1. Podniesienie kompetencji kulturowych uczestników.
 2. Rozwój kompetencji cyfrowych uczestników i uzyskanie przez nich biegłości w komunikowaniu się przez Internet.
 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych kadr kultury.
 4. Zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym za pośrednictwem Internetu.
 5. Zachęcenie jak największej liczby osób do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 6. Poniesienie kwalifikacji edukatorów do prowadzenia edukacji online z wykorzystaniem zaawansowanych technik.
 7. Stworzenie dedykowanej strony internetowej.
 8. Zwiększenie dostępności kultury dla osób niedosłyszących i słabowidzących poprzez dostosowanie do ich potrzeb strony internetowej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
 9. Umieszczenie w Internecie prezentacji prac uczestników warsztatów i bezpłatne udostępnienie ich szerokiej publiczności.
 10. Zwiększenie możliwości indywidualnego rozwoju uczestników dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.
 11. Zwiększenie ilości osób gotowych do uczenia się nowych rzeczy i brania świadomego, aktywnego udziału w wydarzeniach kultury.
 12. Zwiększenie wrażliwości artystycznej uczestników warsztatów.
 13. Zwiększenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z kulturą w dyskusjach panelowych.
 14. Podniesienie świadomości znaczenia nowych mediów internetowych w popularyzacji kultury.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”